การไปเยือนประเทศศรีลังกา คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนถึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งในแต่ละปีมีชาวไทยพุทธเดินทางไปเพื่อแสวงบุญและเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา หรือหากท่านเดินทางเพื่อวัตถุประสงอื่นๆ การติดต่อทางธุรกิจ การศึกษาต่อ การติดต่องานวิชาการ หรือเพื่อทำงานในศรีลังกา ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเช่นกัน

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าศรีลังกา
ประเภทวีซ่า เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต  อัตราค่าบริการ ST
Tourist Visa with Double Entry for 30 days 30 วัน 30 USD 1000
Tourist Visa Single Entry up to 90 days 30 วัน 30 USD 1000
Tourist Visa with Double Entry up to 90 days. 30 วัน 30 USD 1000
Business Visa with Multiple Entry for 30 days 30 วัน 30 USD 1000
Business Visa with Single Entry up to 90 days 30 วัน 30 USD 1000
Business Visa with Multiple Entry up to 90 days. 30 วัน 30 USD 1000
Transit Visa with Single Entry for 2 days 30 วัน Free 1000
Transit Visa with Single Entry from 3 to 7 days 30 วัน 20 USD 1000

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty