สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ดูไบ) เราสามารถยื่นขอวีซ่าได้ใน 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางสายการบิน อิมิเรตส์ แอร์ไลด์ได้แต่ต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง แต่หากท่านเดินทางกับสายการบินอื่น ท่านจะต้องทำการขอวีซ่าผ่านเอเจนซี่ที่อยู่ที่ดูไบ เพื่อการออกวีซ่าให้ท่าน

กรณีเดินทางกับสายการบิน Emirates Airline
คุณสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือ จัดการการจอง หลังจากทำการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ของคุณ หรือ ผ่านสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ หรือ ผ่านพันธมิตรของ Emirates Airline ในประเทศที่ผ่านการคัดสรรแล้วทั่วโลก

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครขอวีซ่าขณะทำการสมัคร
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บัตรโดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากวีซ่าถูกออกและใช้แล้ว
 • เวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทุกประเภทมีอายุ 59 วันนับตั้งแต่วันที่ออก

กรณีเดินทางกับสายการบินอื่นๆ
หากคุณมีสมาชิกครอบครัวหรือญาติสนิทที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พวกเขาเหล่านั้นสามารถสมัครขอวีซ่าในนามของคุณได้ โปรดทราบว่าการบริการนี้มีไว้สำหรับผู้พักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น หรือยื่นขอวีซ่าผ่านเอเจนซี่ที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับvisa

 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
 2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
 3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
 4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
 6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าดูไบ
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก ค่าธรรมเนียมสถานทูต การขยายระยะเวลา อัตราค่าบริการ ST
96 ชั่วโมง 4 วัน 55 USD ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 3,500 บาท
นักท่องเที่ยว 30 วัน 75 USD ได้ สำหรับการขยายระยะเวลาอีก 30 วัน ประมาณ 195 ดอลลาร์สหรัฐ 3,500 บาท
ท่องเที่ยว (ไม่มีบริการออนไลน์และมีในบางประเทศ) 90 วัน 315 USD ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 3,500 บาท

หมายเหตุ
หากท่านไม่เดินทางออกจากดูไบตามที่แจ้งขอวิซ่าไว้ จะต้องเสียค่าปรับ 30,000 USD (ประมาณ 960,000 บาท) ให้กับ Immigration ของดูไบ

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty