บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่า กว่า 10 ปี ที่เราได้บริการให้คำปรึกษา แปลเอกสารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า เราช่วยเหลือลูกค้ามากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งความชำนาญด้านภาษา คำแปลที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และเอกสารสำคัญที่ต้องผ่านการรับรองของกรมการกงสุล จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอด เราจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ท่านโปรดทราบว่าในการอนุมัติวีซ่านั้น อำนาจในการอนุมัติหรือเพิกถอนวีซ่าเป็นของสถานทูตเท่านั้น

 

เลขที่ใบอนุญาต 11/07420
เลขทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ 0105555040830
ที่อยู่ บริษัท เอส ดี ที วาย เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
68-68/6 เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-2352534-36 #401
โทรสาร 02-6352533
Email admin@sdty-tour.com
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30
เสาร์ 08.30 – 12.00