กลุ่มประเทศที่หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่า (The country in which Thai passports do not require a visa)

การจะไปเยือนประเทศใดก็ตามจะต้องมีการขอวีซ่าซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่ยกเว้นวีซ่าล่วงหน้า นั่นหมายถึงพาสปอร์ตไทยของเราสามารถใช้เดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้าให้ยุ่งยาก ซึ่งแต่ละประเทศจะกำหนดระยะเวลาพำนักไว้แตกต่างกันแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หน้าด่านก็มีสิทธิ์ไม่ประทับตราให้ผ่านเข้าเมืองได้ หากสงสัยว่ามีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแนวโน้มว่าอาจหลบหนีเข้าเมืองหรือพกอาวุธยาเสพย์ติดหรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองานทูต

ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 365 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ประเทศจอร์เจีย Georgia

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ปานามา Panama

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

เอกวาดอร์ Ecuador

 

รัฐจอร์เจีย Georgia

 

อาร์เจนตินา Argentina

 

เกาหลีใต้ South Korea

 

เปรู Peru

 

วานูอาตู Vanuatu

 

ชิลี Chile

 

บราซิล Brazil

 

 

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

เวียดนาม Vietnam

 

ตุรกี Turkey

 

ลาว Laos

 

รัสเซีย Russia

 

มองโกเลีย Mongolia

 

เซเซลส์ Seychelles

 

มาเก๊า Macau

 

มาเลเซีย Malaysia

 

สิงคโปร์ Singapore

 

อินโดนีเซีย Indonesia

 

มัลดีฟส์ Maldives

 

แอฟริกาใต้ South Africa

 

ฮ่องกง Hong Kong

 

ฟิลิปปินส์ Philipine

 

กาตาร์ Qatar

 

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ญี่ปุ่น Japan

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

บรูไน Brunei

บาห์เรน Bahrain

พม่า Myanmar
พม่า Myanmar

กัมพูชา Cambodia

*หมายเหตุ* เฉพาะเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้น

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty