Visa

Visa : Canada แคนาดา

ทุกๆ ปีมีคนมากกว่า 35 ล้านคนเลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อสนุกสนานกับสิ่งต่างๆ มากมายที่ประเทศแคนาดามีพร้อมไว้ต้อนรับ รวมถึงการไปเยือนครอบครัวและมิตรสหายด้วย หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปเยือนประเทศแคนาดา ท่านต้องตรวจสอบว่าท่านต้องขอวีซ่า (ผู้ไปเยือนชั่วคราว)หรือไม่ เมื่อต้องยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านศูนย์บริการรับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา ทั้งนี้ sdty-tour จึงนำเสนอบริการรับยื่นวีซ่าแคนาดา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารแก่ท่าน บริการของ…